Milníky stavby

Klíčové milníky našeho domečku:

 • 21.12.2010 - podepsání smlouvy na nákup pozemku
 • 13.1.2011 - propsání změny vlastníka pozemku na katastru
 • cca 28.3.2011 - geodetický, hydrogeologický a radonový průzkum pozemku
 • 31.3.2011 - objednání projektu pro stavební řízení a dodání všech podkladů
 • 19.4.2011 - podepsání smlouvy na stavbu s Bahalem
 • 17.5.2011 - montáž stavební rozvodné skříně a revizní zpráva
 • 26.5.2011 - podepsali jsme žádost o Hypo u Wustenrot
 • 30.5.2011 - Bahal dodal projekt pro stavební řízení, podání na SÚ (trvalo tedy cca 2 měsíce)
 • 3.6.2011 - Bahal dodal tepelný štítek a požární zpráva
 • 6.6.2011 - dodali jsme požadavky na klientské změnu Bahalu (na to jsme měli jen 1 týden)
 • 9.6.2011 - schůzka na pozemku s kooperanty k výběru dodavatele základové desky
 • 15.6.2011 - doručení schválené stavební ohlášky, nabytí právní moci
 • 15.6.2011 - vybrali jsme kooperanta pro základovou desku
 • 21.6.2011 - Bahal dodal nacenění klientských změn (jen nacenění trvalo 2 týdny)
 • 24.6.2011 - podepsání hypoteční smlouvy ve Wustenrot.
 • 30.6.2011 - Bahal dodal finální projekt základové desky s klientskými změnami (posun WC, průchodky).
 • 4.7.2011 - podepsána smlouva na základovou desku a dešťovou jímku s kooperantem - fa Novstav. Kooperant vytyčil s geodetem stavbu.
 • 8.7.2011 - vykopání základových pásů, vylití betonem.
 • další milníky základové desky viz tento příspěvek
 • 27.7.2011 - vylití desky drátkobetonem
 • 1.8.2011 - finální měření desky Bahalem
 • 4.8.2011 - Bahal předal realizační projekt s klientskými změnami (tedy jeho tvorba trvala cca 2 měsíce)
 • 8.8.2011 - předání staveniště, oplocení, závoz oceli.
 • 9.8.2011 - zahájení montáže oceli a běhání kolem 1.čerpání hypo
 • 15.11.2011 - zahájení předávání domu
 • 5.12.2011 - dům předán k provedení finalizací
 • 4.1.2012 - montáž schodiště
 • 4.1.2012 - 14.1.2012 - koupelny a dlažby
 • 24.1.2012 - montáž dřevěných podlah Tilo
 • 26.1.2012 - montáž dveří Sapeli
 • 28.3.2012 - montáž kuchyně Koryna (zpožděno kvůli insolvenci fa Koryna)
 • 1.4.2012 - nastěhování do nového domečku Bahal Kleopatra
 • 26.4.2012 - provedení kolaudace